Expo 18 - 22 februari 2019   -   Gijs Van Vaerenbergh


“Model for a grotto”


Gijs Van Vaerenbergh is een artistieke praktijk opgericht door Pieterjan Gijs (Leuven,1983) en Arnout Van Vaerenbergh (Leuven, 1983).

Het werk van het duo vraagt onvermijdelijk om gekaderd te worden als architectuur of als beeldende kunst, en toch voldoet geen van beide kaders volledig.  Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding architectuur. Ze werkten sindsdien ook binnen een min of meer klassieke architecturale context.  Meteen na hun studies ontwikkelden ze echter ook een parallelle praktijk, waarin ze hun technische en theoretische bagage inzetten als instrumenten voor een experimenteel onderzoek dat niet is toegespitst op een “gebruiker”, maar ook niet op de productie van autonome beelden.  De output van dat onderzoek varieert van werken in de publieke ruimte en architecturale structuren tot sculpturen en kleiner werk.  Binnen die grijze zone ontwikkelde het duo een praktijk die alsmaar nadrukkelijk de frictie tussen functie (architectuur) en autonomie  (beeld) is gaan thematiseren, met als centrale vraag: waar loopt de dagelijkse ervaring van de ruimte over in een esthetische ?