October 2020 - expo 21 :  Caroline Van den Eynden - 'Tsssss…..sssssT'


Caroline Van den Eynden  (° 1982 – Antwerpen) maakt  sculpturen en installaties doordrongen van persoonlijke herinneringen.


Met grote zorgvuldigheid combineert de kunstenares ruwe bouwmaterialen zoals glas, marmer en baksteen tot werken die hun architecturale referenties overstijgen middels een intiem spanningsveld dat transparantie koppelt aan leegte.  Haar werk legt de nadruk op passages, evoluties en onuitgesproken mogelijkheden, zowel in de toekomst als in het verleden, om zo te komen tot een perfect afgewerkt geheel dat desalniettemin niet sluitend is.